Thủ tục mua bán

THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ Ở TẠI DỰ ÁN P.H CENTER HƯNG YÊN

Dự án P.H Center Hưng Yên là dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp nên người mua cần đáp ứng các điều kiện khi mua các sản phẩm nhà ở dành cho người có thu nhập thấp theo chính phủ ban hành. Người mua dự án P.H Center Hưng Yên sẽ được giúp đỡ và hỗ trợ các thủ tục khi mua nhà ở.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI:

Áp dụng đối với 10 đối tượng mua nhà ở thu nhập thấp (Điều 49 Luật nhà ở):

1.     Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2.     Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3.     Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4.     Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5.     Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

6.    Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7.    Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8.    Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9.   Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP P.H CENTER HƯNG YÊN

Người mua nhà ở thu nhập thấp PH Center Hưng Yên cần đáp ứng các điều kiện sau:

–     Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình dưới 10 m2 sàn/người.

–     Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên.

–    Đối với các đối tượng quy định tại mục 4,5,6, 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (Điều 22 Nghị định 100):

1.   Các đối tượng được quy định tại điều 49 Luật Nhà ở chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải có giấy tờ sau:

–       Đối tượng tại nhóm 1 phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở do UBND cấp xã nơi đăng ký HKTT cấp.

–       Đối tượng tại nhóm 4,5,6,7 thì phải có xác nhận của cơ quan , tổ chức nơi đang làm việc.

–       Đối tượng nhóm 8 thì phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp

–       Đối tượng nhóm 9 thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập;

–      Đối tượng nhóm 10 thì phải có bản sao chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

2.   Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú:

–       Có đăng ký HKTT tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội (bản sao)

–      Trường hợp không có HKTT thì phải có đăng ký tạm trú; hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn và giấy xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan đơn vị tại tỉnh, thành phố nơi người đó đăng ký mua nhà ở xã hội

3.   Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập:

–      Nhóm đối tượng 5,6,7 phải có xác nhận của cơ quan đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế TNCN

–       Nhóm đối tượng 4 tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

THÔNG TIN HỖ TRỢ TƯ VẤN MUA NHÀ P.H CENTER HƯNG YÊN

Hotine: 0931 10 12 18

Website: phinvest.com.vn

Facebook: P.H Center Hưng Yên